Dolazak u Jajce

Pazarni dan u oslobođenom Livnu pred II zasjedanje AVNOJ-a 1/3
Pazarni dan u oslobođenom Livnu pred II zasjedanje AVNOJ-a 1/3 199 Kb
Pazarni dan u oslobođenom Livnu pred II zasjedanje AVNOJ-a 2/3
Pazarni dan u oslobođenom Livnu pred II zasjedanje AVNOJ-a 2/3 193 Kb
Kratak predah kraj sela Doljana. Na konju dr Ante Mandić, vijećnik iz Hrvatske
Kratak predah kraj sela Doljana. Na konju dr Ante Mandić, vijećnik iz Hrvatske 293 Kb
Akademski slikar Božidar Jakac, vijećnik iz Slovenije, crta u Srbu na putu za Jajce
Akademski slikar Božidar Jakac, vijećnik iz Slovenije, crta u Srbu na putu za Jajce 253 Kb
Vijećnici Nikola Vidović, Vicko Krstulović i Vice Buljan u Livnu
Vijećnici Nikola Vidović, Vicko Krstulović i Vice Buljan u Livnu 142 Kb
Ivan Novak Očka, Josip rus, dr Lado Vavpetič, dr Svetozar Ritig i Tone Fajfar u Livnu
Ivan Novak Očka, Josip rus, dr Lado Vavpetič, dr Svetozar Ritig i Tone Fajfar u Livnu 275 Kb
Kolona delegata. U prvom planu Mitra Mitrović i pop Vlada Zečević, vijećnici iz Srbije
Kolona delegata. U prvom planu Mitra Mitrović i pop Vlada Zečević, vijećnici iz Srbije 368 Kb
Prolaz kroz selo Doljane
Prolaz kroz selo Doljane 272 Kb
Delegat II zasjedanja AVNOJ-a Jaka Avšić na putu za Jajce
Delegat II zasjedanja AVNOJ-a Jaka Avšić na putu za Jajce 92 Kb
Blizu Doljana (Lika) XI 1943. dolazak slovenačkih i hrvatskih delegata
Blizu Doljana (Lika) XI 1943. dolazak slovenačkih i hrvatskih delegata 237 Kb