Drugo zasjedanje AVNOJ-a

Page 2 of 3
Vijećnik Mitra Mitrović - Đilas pozdravlja zasjedanje
Vijećnik Mitra Mitrović - Đilas pozdravlja zasjedanje 181 Kb
Radno predsjedništvo za vrijeme pozdrava
Radno predsjedništvo za vrijeme pozdrava 205 Kb
Vrhovni komandant NOV i POI Josip Broz - Tito čita referat
Vrhovni komandant NOV i POI Josip Broz - Tito čita referat 203 Kb
Dio vijećnika sluša referat
Dio vijećnika sluša referat 196 Kb
Pukovnik Sulejman Filipović diskutuje po referatu
Pukovnik Sulejman Filipović diskutuje po referatu 204 Kb
Vijećnik Novak Mastilović diskutuje po referatu
Vijećnik Novak Mastilović diskutuje po referatu 179 Kb
Major Luka svetić iz Mojkovca, diskutuje
Major Luka svetić iz Mojkovca, diskutuje 189 Kb
Rodoljub Čolaković, publicista iz Bijeljine diskutuje
Rodoljub Čolaković, publicista iz Bijeljine diskutuje 189 Kb
Vijećnik Hadžimehmed Mukić iz Bosne za vrijeme diskusije
Vijećnik Hadžimehmed Mukić iz Bosne za vrijeme diskusije 212 Kb
Dr Vladimir Bakarić iz Zagreba, diskutuje po referatu Druga Tita
Dr Vladimir Bakarić iz Zagreba, diskutuje po referatu Druga Tita 195 Kb
Predsjedavajući Dr. Vojislav Kecmanović čita prijedlog dviju odluka
Predsjedavajući Dr. Vojislav Kecmanović čita prijedlog dviju odluka 203 Kb
Dr Pavle Gregorić, član radnog predsjedništva čita prijedlog odluke o izgradnji Jugoslavije na federativnom principu
Dr Pavle Gregorić, član radnog predsjedništva čita prijedlog odluke o izgradnji Jugoslavije na federativnom principu 207 Kb
Page 2 of 3