Jajce 1943. godine

Page 3 of 5
Vijećnici kod baraka Vrhovnog štaba u Jajcu
Vijećnici kod baraka Vrhovnog štaba u Jajcu 395 Kb
Dr Pavle Gregorić Brzi, Boris Kidrič i Stevan Opačić u razgovoru.
Dr Pavle Gregorić Brzi, Boris Kidrič i Stevan Opačić u razgovoru. 368 Kb
Drugarice (s lijeva na desno) Mica Šlander Marinko, Kata Pejinović, predsjednica AFŽ-a, Maca Gržetić i Mitra Mitrović, vijećnici II zasjedanja AVNOJ-a
Drugarice (s lijeva na desno) Mica Šlander Marinko, Kata Pejinović, predsjednica AFŽ-a, Maca Gržetić i Mitra Mitrović, vijećnici II zasjedanja AVNOJ-a 412 Kb
Vijećnici u razgovoru. Slijeva na desno: general Jakob - Jaka Avšić, Boris Kidrič i dr Vladimir Bakarić
Vijećnici u razgovoru. Slijeva na desno: general Jakob - Jaka Avšić, Boris Kidrič i dr Vladimir Bakarić 399 Kb
Nada Sremec, novinar i dr Zlatan Sremec kraj vodopada Plive
Nada Sremec, novinar i dr Zlatan Sremec kraj vodopada Plive 304 Kb
Dr Pavle Gregorić Brzi i dr. Milivoj Jambrišak u Jajcu
Dr Pavle Gregorić Brzi i dr. Milivoj Jambrišak u Jajcu 168 Kb
Dr Ante Mandić sa borcima Pratećeg bataljona kod Katakombi u Jajcu
Dr Ante Mandić sa borcima Pratećeg bataljona kod Katakombi u Jajcu 221 Kb
Grupa vijećnika iz Slovnenije u baraci fabrike prije zasjedanja
Grupa vijećnika iz Slovnenije u baraci fabrike prije zasjedanja 303 Kb
Dr Vojislav Kecmanović Đedo i pravoslavni sveštenik Novak Mastilović pred barakama Vrhovnog štaba
Dr Vojislav Kecmanović Đedo i pravoslavni sveštenik Novak Mastilović pred barakama Vrhovnog štaba 446 Kb
Panorama Jajca iz 1943. godine
Panorama Jajca iz 1943. godine 167 Kb
Dr Ivan Ribar, predsjednik Izvršnog odbora AVNOJ-a sa vijećnicima u baraci fabrike 'Elektrobosna' u Jajcu
Dr Ivan Ribar, predsjednik Izvršnog odbora AVNOJ-a sa vijećnicima u baraci fabrike 'Elektrobosna' u Jajcu 355 Kb
Božidar Jakac portretira druga Tita u skloništu Fabrike 'Elektrobosna'
Božidar Jakac portretira druga Tita u skloništu Fabrike 'Elektrobosna' 205 Kb
Page 3 of 5