Odlazak iz Jajca

Page 2 of 4
Vijećnici sa pionirima Bosanske krajine
Vijećnici sa pionirima Bosanske krajine 305 Kb
Pioniri sela Hašana ispraćaju kolonu vijećnika
Pioniri sela Hašana ispraćaju kolonu vijećnika 265 Kb
Prevoz delegata preko rijeke Sane
Prevoz delegata preko rijeke Sane 271 Kb
Na rijeci Sani
Na rijeci Sani 275 Kb
Kroz porušeni Ključ prošli su delegati II zasjedanja AVNOJ-a pri svom povratku
Kroz porušeni Ključ prošli su delegati II zasjedanja AVNOJ-a pri svom povratku 162 Kb
Rijeka Sana XII 1943. Delegati pri povratku prelaze rijeku Sanu
Rijeka Sana XII 1943. Delegati pri povratku prelaze rijeku Sanu 398 Kb
Na povratku iz Jajca vijećnici razgovaraju sa narodom. Lijevo se vide: Hamdija Omanović, Otmar Kreačić Kultura, Rade Trbović i sasvim desno novinar Mahmud Konjhodžić
Na povratku iz Jajca vijećnici razgovaraju sa narodom. Lijevo se vide: Hamdija Omanović, Otmar Kreačić Kultura, Rade Trbović i sasvim desno novinar Mahmud Konjhodžić 249 Kb
Doček vijećnika u selu Rujiškoj (Bosanska krajina) po povratku iz Jajca
Doček vijećnika u selu Rujiškoj (Bosanska krajina) po povratku iz Jajca 269 Kb
Pokret vijećnika iz Perne
Pokret vijećnika iz Perne 262 Kb
Vijećnici u Baniji
Vijećnici u Baniji 260 Kb
Rijeka Sana XII 1943. Delegati pri povratku prelaze Rijeku Sanu
Rijeka Sana XII 1943. Delegati pri povratku prelaze Rijeku Sanu 259 Kb
Rijeka Sana XII 1943. Delegati pri povratku prelaze Rijeku Sanu
Rijeka Sana XII 1943. Delegati pri povratku prelaze Rijeku Sanu 241 Kb
Page 2 of 4