Odluke deklaracije i potpisi

Odluka Drugog zasjedanja antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije o vrhovnom zakonodavnom i izvršnom narodnom predstavničkom tijelu Jugoslavije i Nacionalnom komitetu oslobođenja Jugoslavije kao privremenim organima vrhovne narodne vlasti u Jugoslaviji za vrijeme narodnooslobodilačkog rata - 01/02
Odluka Drugog zasjedanja antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije o vrhovnom zakonodavnom i izvršnom narodnom predstavničkom tijelu Jugoslavije i Nacionalnom komitetu oslobođenja Jugoslavije kao privremenim organima vrhovne narodne vlasti u Jugoslaviji za vrijeme narodnooslobodilačkog rata - 02/02
Odluka Drugog zasjedanja antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije o oduzimanju prava zakonite vlade Jugoslavije takozvanoj „jugoslovenskoj vladi“ u inostranstvu i o zabrani povratka u zemlju kralju Petru II Karađorđeviću - 01/02
Odluka Drugog zasjedanja antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije o oduzimanju prava zakonite vlade Jugoslavije takozvanoj „jugoslovenskoj vladi“ u inostranstvu i o zabrani povratka u zemlju kralju Petru II Karađorđeviću -02/02
Odluka Drugog zasjedanja antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije o izgradnji Jugoslavije na federativnom principu
Odluka o priznanju i zahvalnosti narodnooslobodilačkoj vojsci
Odluka o uvođenju naziva maršala Jugoslavije u narodnooslobodilačkoj vojsci Jugoslavije
Odluka Drugog zasjedanja antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije o odobravanju odluka, naredaba i izjava Izvršnog odbora antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije i Vrhovnog štaba narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda
Odluka Predsjedništva antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije da se Josipu Brozu Titu dodijeli naziv maršala Jugoslavije
Odluka Predsjedništva antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije o imenovanju Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije
Odluka Predsjedništva antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije o priključenju Slovenskog primorja, Beneške Slovenije, Istre i hrvatskih jadranskih otoka Jugoslaviji
Odluka Predsjedništva antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije o obrazovanju Državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača
Deklaracija Drugog zasjedanja antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije 01/04
Deklaracija Drugog zasjedanja antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije 02/04
Deklaracija Drugog zasjedanja antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije 03/04
Deklaracija Drugog zasjedanja antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije 04/04
Svojeručni potpisi prisutnih delegata Drugog zasjedanja antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije 01/05
Svojeručni potpisi prisutnih delegata Drugog zasjedanja antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije 02/05
Svojeručni potpisi prisutnih delegata Drugog zasjedanja antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije 03/05
Svojeručni potpisi prisutnih delegata Drugog zasjedanja antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije 04/05
Svojeručni potpisi prisutnih delegata Drugog zasjedanja antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije 05/05
Spisak prisutnih delegata Drugog zasjedanja antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije 01/03
Spisak prisutnih delegata Drugog zasjedanja antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije 02/03
Spisak prisutnih delegata Drugog zasjedanja antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije 03/03