Bosna i Hercegovina

Od prvih ustaničkih dana uspostavljeni su novi organi vlasti - narodnooslobodilački odbori (NOO), a razvojem i omasovljenjem narodnooslobodilačkog pokreta (NOP-a) oni su od privremenih prerasli u stalne organe vlasti. U tom procesu formiran je bosanskohercegovački parlament - Zemaljsko Antifašističko Vijeće Narodnog Oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBIH), Odlukama na zasjedanjima ZAVNOBIH-a 1943. u Mrkonjić Gradu, 1944. u Sanskom Mostu i 1945, godine u Sarajevu Bosna i Hercegovina je dobila svoj parlament, vladu i ustav čime je poslije 480 godina obnovljena i njena državnost. Odlukom AVNOJ-a ona je postala jedna od šest ravnopravnih federalnih jedinica buduće Jugoslavije.

Žene Kupresa nose ranjenike, kod Šujice, februar 1943. Žene tako daju značajan doprinos ogromnim naporima koje su ulagale vojne jedinice u jednoj od najtežih bitaka NOR-a, poznatoj pod nazivim ‟ Bitka za ranjenike‟.
Knjiga protokola oblasnog NOO Bihać iz 1943. U drugoj polovini 1943. oslobođena teritorija, sa centrom u Jajcu, zauzimala je prostor približno kao čitava Grčka. Na njoj je postojala razgranata mreža organa narodne vlasti, antifašističkih organizacija i drugih institucija NOR-a.
Zgrada u kojoj je održano Prvo zasjedanje ZAVNOBIH-a u Mrkonjić Gradu 25. i 26. novembra 1943.
Radno predsjedništvo Prvog zasjedanja ZAVNOBIH-a. Prvo zasjedanje ZAVNOBIH-a predstavljalo je prvo predstavničko tijelo naroda Bosne i Hercegovine, osnovu daljnje izgradnje bosanskohercegovačke državnosti.
Narodni heroj Rada Vranješević govori na Prvom zasjedanju ZAVNOBIH-a
Rezolucija Prvog zasjedanja ZAVNOBIH-a, osnovni dokument zasjedanja u kojoj je naglašen jasan stav o statusu BiH, kao ravnopravne federalne jedinice u budućoj Demokratskoj Federativnoj Jugoslaviji
Narodni zbor u Brekinju, Bosanska Dubica, 1943.
Opštinski NOO Potkalinje o redovnom snabdijevanju namirnicama dječijeg doma u Srpskoj Jasenici, 6. januara 1943.
Delegati Prvog zasjedanja ZAVNOBIH-a, Mrkonjić Grad, novembar 1943.
Pogled na dvoranu za vrijeme Prvog zasjedanja ZAVNOBIH-a 25. novembra 1943.
Proglas Prvog zasjedanja ZAVNOBIH-a od 26. novembra 1943 prvi je dokument kojim se ovaj ratni parlament predstavio narodima Bosne i Hercegovine.
Obveznica Zajma narodnog oslobođenja, raspisanog od strane ZAVNOBIH-a, na osnovu uredbe Izvršnog odbora AVNOJ-a od 15. januara 1943.