Bosna i Hercegovina

Ovi događaji predstavljaju historijsku prekretnicu koja ima svoj značaj prema prošlosti, ali i prema budućnosti ove države. Značaj konstituisanja i odluka ZAVNOBIH-a je u činjenici da su predstavnici sva tri bosanskohercegovačka naroda donijeli odluke koje će biti tako dalekosežne da su kasnije omogućile njeno međunarodno priznanje. Države Evropske zajednice 6. aprila 1992. godine kolektivno su priznale Republiku Bosnu i Hercegovinu kao suverenu, nezavisnu i samostalnu državu, ravnopravnu članicu međunarodne zajednice. Nakon toga Bosna i Hercegovina je 21.maja 1992. godine primljena u članstvo Ujedinjenih nacija.

Vjećnici ZAVNOBIH-a u Sanskom Mostu prd zgradom Doma kulture u kojoj je održano Drugo zasjedanje ZAVNOBIH-a, jul 1944.
"Riječ omladine", 20. juni 1944. " Živio prvi bosanskohercegovački parlament".
Vijećnici ZAVNOBIH-a, Vojislav Kecmanović- Đedo, Vaso Butozan, Jakov Grgurić i Soja Ćopić, na povratku sa Drugog Zasjedanja ZAVNOBIH-a, juli 1944.
Deklaracija Drugog zasjedanje ZAVNOBIH-a o pravima građana Bosne i Hercegovine, politička povelja, koja sa ostalim odlukama ZAVNOBIH-a predstavlja osnovu budućeg federalnog ustava.
Program svečane akademije povodom godišnjice ZAVNOBIH-a i AVNOJ-a, Jajce 30. novembar 1944.
Dvorana fiskulturnog doma za vrijeme održavanja Trećeg zasjedanja ZAVNOBIH-a u Sarajevu, 26-28. aprila 1945.
Odluka Predsjedništva ZAVNOBIH-a o sazivanju Trećeg zasjedanja ZAVNOBIH-a za 26. april 1945.
Veliki predizborni miting održan u Sarajevu 5. novembra 1945. Ostaci starih snaga u zemlji i emigrantski krugovi na zapadu, preduzimali su niz akcija kako bi onemogućili provođenje izbora. Međutim, sve to nije moglo da zaustavi težnje narodnih masa da ostvare i ubrzaju proces učvršćenja tekovina oslobodilačke borbe. Društvene promjene u Jugoslaviji bile su isuviše radikalne da bi ih građanske snage mogle osujetiti. Izbori su to, na kraju i potvrdili.
Prva vlada Federalne Bosne i Hercegovine, obrazovana 28. aprila 1945. Konačno dovršenje državne organizacije Bosne i Hercegovine ozakonjeno je odlukama Trećeg zasjedanja ZAVNOBIH-a, obrazovanjem prve Vlade Bosne i Hercegovine i usvajanjem Ustava Narodne Republike Bosne i Hercegovine 31.decembra 1946.
"Oslobođenje", organ NOF-a Bosne i Hercegovine, krajem aprila 1945, najveći dio svog prostora posvetio je Trećem Zasjedanju ZAVNOBIH-a.
Odluke Drugog zasjedanja ZAVNOBIH-a, 1944.Odlukama Drugog zasjedanja ZAVNOBIH-a, održanog u Sanskom Mostu 30.juna do 2 jula 1944., udareni su pravni temelji državne organizacije Bosne i Hercegovine. ZAVNOBIH je tu i formalno- pravno proglašen zakonodavnim i predstavničkim tijelom, odnosno najvišim organom narodne vlasti.
Delegati Drugog zasjedanja ZAVNOBIH-a u šetnji kroz Sanski Most, jul 1944.
Prva zemaljska konferencija narodnooslobodilačkog pokreta Bosne i Hercegovine, održana u Zdeni kod Sanskog Mosta, 3. jula 1944, na kojoj je organizaciono formiran narodnooslobodilački front (NOF) Bosne i Hercegovine koji je već do tada okupio sve rodoljubive snage stanovništva Bosne i Hercegovine i postao najšira politička baza njegove oslobodilačke borbe.
Zbor Sreskog NOO u Jajcu 1. oktobra 1944.
Rezultati izbora za Gradski narodnooslobodilački odbor u Tuzli, 18. decembar 1944.
Građani Sarajeva, pred zgradom Fiskulturnog doma, u kojoj je održano Treće zasjedanje ZAVNOBIH-a, pozdravljaju formiranje prve Vlade Federalne Bosne i Hercegovine.
Prvi ustav Narodne republike Bosne i Hercegovine sa potpisima članova Prezidijuma Ustavotvorne skupštine NRBiH, usvojen 31.decembra 1946.