Članovi i gosti prve redakcije TANJUG-a u Jajcu, novembar 1943. Telegrafska agencija Nove Jugoslavije (TANJUG) osnovana je 5. novembra 1943. u Jajcu sa zadatkom emitovanja vijesti o događajima u Jugoslaviji, kao i zbivanjima u inostranstvu. Prvi neposredni zadatak TANJUG-a bio je da svjetsku javnost što potpunije upozna sa odlukamaDrugog zasjedanja AVNOJ-a.
"Revizor" u izvođenju Kazališta narodnog oslobođenja, Jajce, novembar 1943.
Pogled na dio sale za vrijeme Drugog zasjedanja AVNOJ-a
Tito govori na Drugom zasjedanju AVNOJ-a
Delegat iz Srbije Moša Pijade
Pogled na salu za vrijeme zasjedanja AVNOJ-a
Delegat iz Bosne i Hercegovine Novak Mastilović
Saveznička vojna misija na Drugom zasjedanju AVNOJ-a
Grupa glumaca - boraca izvela je prigodan kulturno-umjetnički program za vijećnike.
Zaštitna jedinica iznad Jajca u vrijeme Drugog zasjedanja AVNOJ-a, novembar 1943.
Zbor kazališta narodnog oslobođenja pjeva himnu "Hej Slaveni" na otvaranju Drugog zasjedanja AVNOJ-a
Dr. Ivan Ribar, predsjednik Izvršnog odbora AVNOJ-a, otvara Drugo zasjedanje AVNOJ-a u Jajcu 29. novembra 1943.
Delegat iz Slovenije Josip Vidmar
Vijećnik iz Hrvatske dr. Pavle Gregorić
Delegat iz Bosne i Hercegovine Đuro Pucar
Delegat iz Crne Gore Marko Vujačić