Delegati AVNOJ-a na svečanom ručku nakon završetka zasjedanja
Na svečanom ručku povodom završetka Drugog zasjedanja AVNOJ-a maršal Tito se vizionarski obratio delegatima: "Do viđenja drugovi, u Beogradu na Trećem zasjedanju AVNOJ-a".
Povratak delegata sa Drugog zasjedanja AVNOJ-a, Mrkonjić Grad, decembar 1943. U prvom planu Lepa Pijade i Kata Pejinović
Delegati iz Slovenije i Hrvatske, u Bosni, na povratku sa Drugog zasjedanja AVNOJ-a
Delegati Drugog zasjedanja AVNOJ-a pri povratku iz Jajca, Mrkonjić Grad, decembar 1943
"Narodni glasnik" iz SAD prenosi izjavu državnog sekretara SAD Cordella Hulla o uspjesima Titovih partizana, zasjedanju u Jajcu i o tome kako će SAD "...ubuduće slati glavnu militarnu pomoć Partizanima", Pittsburgh, decembar 1943.
Vrhovni komandant NOVJ Tito i šef britanske vojne misije pri Vrhovnom štabu William Deakin u Jajcu 1943.
"Napredak", list jugoslovenskih iseljenika u Austriji, prenosi vijesti iz Moskve o odlukama AVNOJ-a, 11. decembar 1943.

U zaključcima savezničke konferencije u Teheranu o Jugoslaviji je dogovoreno: "Konferencija se slaže da partizani u Jugoslaviji treba da budu pomognuti ratnim materijalom i opremom do najvećeg mogućeg stepena, kao i operacijama komandosa".

Lideri tri vodeće sile antihitlerovske koalicije, Staljin, Ruzvelt i Čerčil na konferenciji u Teheranu 28. novembra -1.decembra 1943. usvojili su odluku da narodnooslobodilačku vojsku u Jugoslaviji materijalno pomažu, što je u isto vrijeme značilo i međunarodno priznanje oslobodilačke borbe u Jugoslaviji.

 

Pismo britanskog premijera Winstona Churchilla maršalu Titu od 8. januara 1944. u kojem se navodi: "...Od majora Deakina, koji je moj prijatelj, doznao sam sve o vašim junačkim naporima. Moja je najozbiljnija želja da vam morskim putem, podrškom u avijaciji i komandosima, koji će pomoći u borbi za ostrva, dadem svu pomoć koja je u ljudskoj moći..."
 

Federacija, proglašena u Jajcu, nastavila je da se izgrađuje prihvatanjem odluka Drugog zasjedanja AVNOJ-a i pretvaranjem zemaljskih antifašističkih vijeća u najviše organe vlasti federalnih jedinica. Političko i ustavno uobličavanje Federacije, nastale u ratu i revoluciji, dovršeno je donošenjem Ustava FNRJ i ustava federalnih jedinica. U prvoj poslijeratnoj fazi razvitka Jugoslavije odnosi između Federacije i republika bili su obilježeni centralizmom u korist Federacije, a kasnije elementima dezintegracije, nacionalne homogenizacije i jačanja hegemonističkih snaga što je dovelo do procesa unutrašnjeg raspada Jugoslavije na nove nezavisne i suverene države u avnojevskim granicama.