Grupa vijećnika AVNOJ-a u skloništu u Jajcu
Tek pristigli dlegati AVNOJ-a okrepljuju se hranom nakon napornog putovanja do Jajca
Delegati Vojvodine u Jajcu, novembar 1943
Vijećnici AVNOJ-a dr. Ivan Ribar i Vlado Zečević u Jajcu
Vijećnici AVNOJ-a iz Srbije Miloje Milojević, Milentije Popović i Vladimir Velebit na ulicama Jajca
Tito priprema referat za Drugo zasjedanje AVNOJ-a, Jajce, novembar 1943
Kipar Antun Augustinčić izvajao je prvu bistu Tita u Jajcu, novembar 1943
Vijećnici AVNOJ-a na ulicama Jajca, novembar 1943
Vijećnici AVNOJ-a tek nakon dolaska u Jajce
Delegati AVNOJ-a iz Bosne i Hercegovine Avdo Humo, Đuro Pucar i Rodoljub Čolaković u Jajcu, novembar 1943
Vijećnici Jaka Avšić, Edvard Kardelj i Vladimir Bakarić u Jajcu
Delegati AVNOJ-a i građani Jajca sa zanimanjem razgledaju karte savezničkih ratišta.
Grupa slovenskih vijećnika sa Borisom Kidričem u Jajcu
Đorđe Andrejević Kun u svom ateljeu u Jajcu
Božidar Jakac: Josip Broz Tito, Jajce November 1943
Božidar Jakac crta Tita u Jajcu uoči Drugog zasjedanja AVNOJ-a, novembar 1943