Proglas Prezidijuma AVNOJ-a narodima Jugoslavije od 30. novembra 1943.
Odluka Drugog zasjedanja AVNOJ-a o vrhovnom zakonodavnom i izvršnom narodnom predstavničkom tijelu Jugoslavije i Nacionalnom komitetu oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) kao privremenim organima vrhovne narodne vlasti u Jugoslaviji za vrijeme NOR-a. Ovom odlukom AVNOJ je pretvoren u vrhovni organ nove državne vlasti. Stvaranjem NKOJ-a kao prve privremenevlade i izvršnog organa AVNOJ-a završena je izgradnja narodne vlasti od njenih najnižih do najviših organa. Ovom odlukom stvoreno je i Predsedništvo AVNOJ-a, koje vrši sve zakonodavne i izvršne funkcije između dva zasjedanja.
Odluka Drugog zasjedanja AVNOJ-a o oduzimanju prava zakonite vlade Jugoslavije takozvanoj Jugoslavenskoj vladi u inostranstvu i o zabrani povratka u zemlju kralja Petra II Karađorđevića. Odlukom je urađeno i pitanje oblika vladavine u Demokratskoj Federativnoj Jugoslaviji. Iako su odluke AVNOJ-a već tada udarile temelj republikanskom obliku vladavine, ovom odlukom je ostavljeno da pitanje kralja i monarhije riješi sam narod svojom voljom na slobodnim izborima poslije oslobođenja zemlje.
Odluka Drugog zasjedanja AVNOJ-a o uvođenju naziva maršala Jugoslavije u Narodnooslobodilačkoj vojsci Jugoslavije
Odluka Predsjedništva AVNOJ-a o potvrđivanju odluke slovenskog narodnog oslobodilačkog odbora o priključenju Slovenskog primorja i svih anketiranih djelova Slovenije slobodnoj Sloveniji i Federativnoj Jugoslaviji i potvrđivanju odluke Zemaljskog Antifašističkog Vijeća Narodnog Oslobođenja Hrvatske o priključenju Istre, Zadra i anketiranih dijelova Hrvatske i hrvatskih jadranskih otoka slobodnoj Hrvatskoj i Federativnoj Jugoslaviji, Jajce 30. novembar 1943. Ovom odlukom obavezali su se svi narodi Jugoslavije i Jugoslavija kao državna cjelina da će biti uložena sva narodna snaga za ostvarenje jednog od najosnovnijih nacionalnih zahtjeva i prava slovenskog i hrvatskog naroda.
Odluka Predsjedništva AVNOJ-a o obrazovanju državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, Jajce, 30. novembar 1943.
Potpisi vijećnika Drugog zasjedanja AVNOJ-a, Jajce, 30. novembar 1943.
Statut AVNOJ-a
Odluka Drugog zasjedanja AVNOJ-a o izgradnji Jugoslavije na federativnom principu, Jajce 29. novembar 1943. Ovom odlukom stvorena je jugoslovenska federacija koja će obezbijediti punu ravnopravnost naroda Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Odlukom su takođe obezbijeđena sva nacionalna prava i narodnost narodima Jugoslavije. Na taj način svi narodi u jugoslovenskoj federativnoj zajednici imaju jednaka prava.
Odluka Drugog zasjedanja AVNOJ-a o priznanju i zahvalnosti Narodnooslobodilačkoj vojsci, koja je pored uloge u razvoju NOP-a postala i značajan saveznički činilac.
Odluka Predsjedništva AVNOJ-a o imenovanju Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije. Narodi Jugoslavije ovom odlukom dobili su svoju prvu vladu, izvršni i naredbodavni organ vlasti, koji u svakom pogledu odgovara potrebama narodnooslobodilačke borbe, demokratiji i volji naroda. Za predsjednika NKOJ-a izabran je maršal Tito, koji je u isto vrijeme bio i povjerenik za narodnu odbranu.
Odluka Predsjedništva AVNOJ-a o dodjeljivanju naziva maršala Josipu Brozu Titu, Jajce 30. novembar 1943. Pored priznanja vrhovnom komandantu ovim se odaje i priznanje Narodnooslobodilačkoj vojsci koja se svojim brojnim vojnim operacijama sa pravom uvrstila među uspješne savezničke vojske.
Vijećnička legitimacija Rodoljuba Čolakovića sa Drugog zasjedanja AVNOJ-a
Zapisnik sa prve sjednice Predsjedništva AVNOJ-a od 30. novembra 1943.
Legitimacija vijećnice AVNOJ-a Kate Pejinović
Organizacija narodne vlasti na slobodnim teritorijama 1943. i 1944.