Oslobođena teritorija za vrijeme Drugog zasjedanja AVNOJ-a novembar 1943.
Delegati AVNOJ-a na kraćem odmoru na putu za Jajce
Hrvatski delegati u Livnu na putu za Jajce, novembar 1943.
Delegati AVNOJ-a na putu za Jajce
Radovi na uređenju zgrade u kojoj će se održati Drugo zasjedanje AVNOJ-a u Jajcu
Jajce za vrijeme zasjedanja AVNOJ-a
Zgrada Sokolskog doma u Jajcu u kojoj je održano Drugo zasjedanje AVNOJ-a
Vijećnici AVNOJ-a na ulicama Jajca, nakon dolaska
Ivo Lola Ribar s W. Deakinom i drugim članovima angloameričke vojne misije u Livnu, novembar 1943.
Delegati - vijećnici AVNOJ-a stizali su u Jajce raznim prevoznim sredstvima: pješice, zaprežnim kolima, kamionima, autobusima, vozom
Slovenska delegacija na putu za Jajce, novembar 1943.
Slovenska delegacija na putu za Jajce prelazi rijeku Sanu