Srbija

Posle napada nacističke Nemačke na Sovjetski Savez Politbiro CK KPJ je  4.jula 1941. godine u Beogradu doneo odluku da se započne sa borbama protiv okupatora i njohovih saradnika u Jugoslaviji i formirao Glavni štab  NOP odreda Srbije koji je istog dana upućen na teren da usmerava borbu u Srbiji. Od početka ustanka u Srbiji 7. jula do jeseni iste godine osnovana su 23 partizanska odreda sa oko 25.000 boraca. Oni su uspeli da oslobode kompaktnu teritoriju u Zapadnoj Srbiji, Šumadiji i Pomoravlju, koja je nazvana Užičkom Republikom sa oko milion stanovnika, zatim teritoriju u Južnoj i Istočnoj Srbiji.

Vila Ribnikara u Beogradu u kojoj je Politbiro CKKPJ 4. јula 1941. donio odluku o Ustanku naroda Jugoslavije
Sreten Žujović-Crni prvi komandant Glavnog štaba partizanskih narodnooslobodilačkih odreda Srbije
Faksimil Partizanske zakletve
Šabački partizanski odred, 1941.
Vješanje zarobljenih partizana na Terazijama, Beograd 23 avgust 1941.
Faksimil proglasa Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju, 23.jun 1941.
Partizanski odredi u Srbiji, jesen 1941.
Ratko Mitrović, politički komesar Čačanskog partizanskog odreda govori narodu u oslobođenom Čačku, 1941.
Borci Resavske partizanske čete u Đurincu (Resava), jesen 1941
Zarobljeni Nemci, Užice 1941.
Dušan Jerković, komandant Užičkog partizanskog odreda govori u Užicu borcima Odreda povodom proslave 24-godišnjice Oktobarske revolucije