Četvrta crnogorska brigada u stroju, Janj, septembar 1942.
Iseljenički list "Narodni glasnik" od 10. decembra 1942 donosi prilog o Zasjedanju narodnih predstavnika u Bihaću
Pred prepunom dvoranom delegata iz gotovo svih krajeva zemlje, od kojih su se mnogi uz velike napore probili do Bihaća, Tito je održao uvodno izlaganje na Prvom zasjedanju Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ-a), novembra 1942. Taj prvi narodni parlament predstavljao je početak izgradnje novih društvenih odnosa u Jugoslaviji.
Uredba o raspisivanju zajma narodnog oslobođenja koji je donio Izvršni odbor AVNOJ-a 15. januara 1943.
Četnici početkom 1943. prije no što su razbijeni u protivofanzivi partizanskih jedinica poslije prelaza Neretve.
Naredba Vrhovnog komandanta Prvoj proleterskoj diviziji od 5. marta 1943. o pravcu kretanja glavnine snaga i oko 4000 ranjenika
Vrhovni komandant Tito vrši smotru Prve proleterske brigade u Bosanskom Petrovcu, 7. novembra 1942.
Ivo Lola Ribar govori na Prvom kongresu antifašističke omladine Jugoslavije, u Bihaću decembra 1942.
Potvrda NOO Split o uplati zajma narodnog oslobođenja.
Proglas Izvršnog odbora AVNOJ-a narodima Jugoslavije, 9. februar 1943.
Njemačka kolona u vrijeme bitke za ranjenike, februar 1943.
Prelaz Neretve preko srušenog i improvizovanog mosta u Jablanici, mart 1943.
Partizanska jedinica pred ponovni odlazak na položaj za odbranu ranjenika i osiguranje prelaza Neretve, marta 1943.