"Krajiški propisi" o organizaciji narodne vlasti iz septembra 1942. Po njima NOO nisu privremeni nego stalni organi narodne vlasti.
Zapisnik sa sjednice NOO u selu Todorovo kod Velike Kladuše, 17. novembar 1942.
Odbornici mjesnog NOO iz Vojke u Sremu 1942.
Analfabetski tečaj za žene u jednom selu dalmatinske Zagore
Omladinska radna brigada u Suvaji, Bosanska Krajina 1942.
Devojke s Korduna nose hranu partizanskim jedinicama
Izbor sreskog NOO u Lipi, srez Bihać, 1942
Značajnu ulogu u toku Narodnooslobodilačkog rata (NOR-a) imala je partizanska štampa koja je izlazila u svim krajevima zemlje.
Žene u Črnomelju šiju rublje za potrebe vojske
Odbornici NOO Mozelj u Sloveniji, april 1942
Žitelji Tičeva biraju svoje predstavnike za narodnu vlast, 1942
Žetva na oslobođenoj teritoriji u Hrvatskoj 1942.
Borba od 20. decembra 1942. Stvaranje narodnooslobodilačke vojske. Impozantan broj partizanskih jedinica i velika slobodna teritorija nametali su potrebu izvođenja širih ofanzivnih operacija. Zato je Vrhovni štab donio odluku o formiranju krupnih vojnih jedinica, divizija i korpusa, čime je u novembru 1942. stvorena Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije (NOVJ). Time je partizanska vojska prešla u viši stepen svoje vojne organizacije.