Partizanska jedinica nakon prelaza Sutjeske i Zelengore u proboju prema Istočnoj Bosni, juni 1943.
Nastava u partizanskoj gimnaziji u selu Rujevcu (Dvor na Uni), mart 1943.
Sjednica NOO u selu Karlovčiću u Sremu 1943.
Žene prebacuju hranu partizanima na Dinari, 1943.
Članovi britanske vojne misije sa slovenskim partizanima na Kočevskom Rogu, avgusta 1943. U sredini šef misije kanadski major william Jones
Narodnooslobodilački odbori u Makedoniji prikupljali su hranu za vojsku i narod
Suđenje zarobljenim bjelogardejcima i plavogardejcima u Kočjevu, koje je održano od 9. do 11. oktobra 1943.
Borci jedinice s Kosova septembra 1943.
Pismo Ive Lole Ribara drugu Titu o oslobođenju Splita, kako kaže "u prvom redu akcijom iznutra".
Izrada splavova za prijelaz partizanskih jedinica preko Drine, april 1943.
Djeca su na oslobođenoj teritoriji Dalmacije redovno pohađala školu. Muć, proljeće 1943.
Proglas Komande mjesta Koprivnica o kretanju po noći za vrijeme božićnih blagdana, 23. decembra 1943.
Grupa boraca na zaplijenjenom italijanskom oklopnom vozilu, u Crnoj Gori oktobra 1943.
Od zaplijenjene italijanske motorizacije formiran je Tenkovski bataljon Hrvatske, septembar 1943.
Razoružanje italijanske vojske na Ljubljanskoj cesti u Novom Mestu, septembar 1943.