O muzeju

Muzej II zasjedanja AVNOJ-a osnovan je 1953. godine kao centralna jugoslavenska muzejska institucija memorijalnog tipa. Za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini zgrada u kojoj je održano zasjedanje bila je devastirana, a muzejska građa, osim nekoliko predmeta, otuđena. U septembru 2002. godine Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika proglasila je Dom AVNOJ-a nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine kome treba biti vraćena funkcija muzeja AVNOJ-a.

JU „Muzej II zasjedanja AVNOJ-a“ osnovana je 2007. godine. Nakon djelimične obnove zgrade i obnove izložbene postavke, muzej je ponovo otvoren za posjetioce 29.11.2008. godine.  Jedan je od najposjećenijih muzeja u Bosni i Hercegovini, sa godišnjom posjetom oko 20 000 posjetilaca.

Od osnivanja, JU „Muzej II zasjedanja AVNOJ-a“ uključila se u realizaciju projekta „Obnova zgrade i postavke Muzeja II zasjedanja AVNOJ-a“, koju je ranije započeo (za tu svrhu osnovan) odbor, u čiji sastav su ušli predstavnici nevladinih organizacija iz Jajca i predstavnici SUBNOR-a bivših jugoslavenskih republika (članovi glavnih odbora i muzejski radnici). Projekat, čija je vrijednost 450.000,00 KM, najvećim dijelom je finansiralo Ministarstvo kulture i sporta FBiH, a učestvovao je i Glavni odbor SUBNOR-a Slovenije, Vlada Crne Gore, Ministarstvo prosvjete i kulture RS, Ministarstvo prostornog uredenja FBiH i Općina Jajce. Projekat je uspješno realiziran, preostali su još samo neki radovi na obnovi i uređenju unutrašnjeg prostora u zgradi.

Na osnovu sačuvanih  fotografija, memoarskih zapisa i sačuvanih predmeta urađena je ambijentalna rekonstrukcija spomen sale u kojoj je 1943. godine održano Zasjedanje. Novom stalnom postavkom naglašene su i istaknute osnovne značajke i razlikovne karakteristike antifašističkog pokreta u Jugoslaviji u odnosu na antifašističke pokrete drugih zemalja. Posebno mjesto zauzimaju Odluke Drugog zasjedanja AVNOJ-a i njihov historijski značaj.

Uz velike napore uposlenih uspješno se stvara i obnavlja fond muzejskih predmeta, dokumenata, fotografija i umjetničkih djela. Obnovljena je i uređena specijalizirana biblioteka sa čitaonicom. Bibliotečki fond sadrži oko 3000 različitih naslova knjiga i časopisa.

Realizovali smo projekat „Virtualni Muzej II zasjedanja AVNOJ-a“, čija je vrijednost 26.957,50 KM. Ovaj projekat finansijski je podržala Vlada FBiH (FM okoliša i turizma i FM kulture i sporta) iznosom od 20.000,00 KM.

U zadnjoj sedmici novembra mjeseca, u proteklih pet godina, JU „Muzej II zasjedanja AVNOJ-a“ organizirala je održavanje manifestacije „Dani AVNOJ-a u Jajcu“. Manifestaciji u prosjeku prisustvuje između 2000 i 3000 posjetilaca. Posjetioci dolaze iz mnogih bosanskohercegovačkih gradova, ali i iz mjesta izvan Bosne i Hercegovine, najviše iz Slovenije i Hrvatske.

„Dani AVNOJ-a“ pobuđuju izuzetnu medijsku pažnju. U Jajcu tih dana okupi se veliki broj novinara i fotoreportera. Izvještaje o događaju objavljuju skoro svi printani i elektronski mediji u BiH i, također, veliki broj sa prostora šire regije.