Bosna i Hercegovina

Od prvih ustaničkih dana uspostavljeni su novi organi vlasti - narodnooslobodilački odbori (NOO), a razvojem i omasovljenjem narodnooslobodilačkog pokreta (NOP-a) oni su od privremenih prerasli u stalne organe vlasti. U tom procesu formiran je bosanskohercegovački parlament - Zemaljsko Antifašističko Vijeće Narodnog Oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBIH), Odlukama na zasjedanjima ZAVNOBIH-a 1943. u Mrkonjić Gradu, 1944. u Sanskom Mostu i 1945, godine u Sarajevu Bosna i Hercegovina je dobila svoj parlament, vladu i ustav čime je poslije 480 godina obnovljena i njena državnost. Odlukom AVNOJ-a ona je postala jedna od šest ravnopravnih federalnih jedinica buduće Jugoslavije.