Bosna i Hercegovina

Ovi događaji predstavljaju historijsku prekretnicu koja ima svoj značaj prema prošlosti, ali i prema budućnosti ove države. Značaj konstituisanja i odluka ZAVNOBIH-a je u činjenici da su predstavnici sva tri bosanskohercegovačka naroda donijeli odluke koje će biti tako dalekosežne da su kasnije omogućile njeno međunarodno priznanje. Države Evropske zajednice 6. aprila 1992. godine kolektivno su priznale Republiku Bosnu i Hercegovinu kao suverenu, nezavisnu i samostalnu državu, ravnopravnu članicu međunarodne zajednice. Nakon toga Bosna i Hercegovina je 21.maja 1992. godine primljena u članstvo Ujedinjenih nacija.