Crna Gora 1943

Organi narodne vlasti - NOO, takođe su vremenom dobili nacionalni karakter. Februar 1942. izabran je NOO za Crnu Goru i Boku, koji je od jeseni 1943. prerastao u Zemaljsko antifašističko vijeće Narodnog oslobođenja (ZAVNO) za Crnu Goru i Boku, a od 13.jula 1944. - Crnogorska antifašistička skupština narodnog oslobođenja (CASNO). Sredinom aprila 1945.godine, u oslobođenoj Crnoj Gori, CASINO je pretvoren u Crnogorsku narodnu skupštinu koja je imenovala Narodnu vladu Crne Gore. Na neposrednim i tajnim izborima u oslobođenoj Crnoj Gori, 3. novembra 1946. godine, izabrana je Ustavotvorna skupština, koja je 31.decembra iste godine donijela Ustav Narodne Republike Crne Gore. U njemu je utvrđeno da se narod Crne Gore dobrovoljno udružuje u FNRJ, sa pravom na samoopredjeljenje, uključujući i pravo na otcjepljenje. Formiranje lokalnih NOO, kao privremenih organa narodne vlasti, tekao je uglavnom uporedo sa djelovanjem Zemaljskog odbora. Stepen njihovog razvitka zavisio je od vojno - političke situacije i karaktera Zemaljskog NOO. Stvaranjem velike slobodne teritorije u Trinaestojulskom ustanku nametnulo se pitanje stvaranja nove narodne vlasti umjesto okupatorske i domaće koja je prihvatila kolaboraciju sa okupatorom.

Crna Gora 1943