Federacija, proglašena u Jajcu, nastavila je da se izgrađuje prihvatanjem odluka Drugog zasjedanja AVNOJ-a i pretvaranjem zemaljskih antifašističkih vijeća u najviše organe vlasti federalnih jedinica. Političko i ustavno uobličavanje Federacije, nastale u ratu i revoluciji, dovršeno je donošenjem Ustava FNRJ i ustava federalnih jedinica. U prvoj poslijeratnoj fazi razvitka Jugoslavije odnosi između Federacije i republika bili su obilježeni centralizmom u korist Federacije, a kasnije elementima dezintegracije, nacionalne homogenizacije i jačanja hegemonističkih snaga što je dovelo do procesa unutrašnjeg raspada Jugoslavije na nove nezavisne i suverene države u avnojevskim granicama.