Treće zasjedanje ZAVNOH-a Sabor u Topuskom, 8. i 9. lipnja 1944.

Na trećem zasjedanju ZAVNOH se konstituisala u državni sabor Hrvatske i postaje nosilac najviše zakonodavne i izvršne vlasti, odnosno  postaje najviši organ državne vlasti Federalne Hrvatske, a njegovo predsjedništvo dobiva izvršne funkcije vlade. NOO-i i dalje ostaju osnovni organi državne vlasti. Tako je na trećem zasjedanju ZAVNOH-a u Topuskom proglašena Federalna Država Hrvatska kao dio Demokratske Federativne Jugoslavije. Upravo su tim odlukama ZAVNOH-a postavljeni temelj moderne hrvatske državnosti tada unutar jugoslovenske federacije. Važno je znati i zapamtiti da su odluke ZAVNOH-a, kao najvišeg ratnog zakonodavnog i predstavničkog tijela Hrvatske, bile presudne za održavanje hrvatskog državnog kontinuiteta unutar socijalističke Jugoslavije. Odluke tog tijela, bile su presudne za ustavno pravne i suvremene Republike Hrvatske. Iz govora predsjednika RH Stjepana Mesića na proslavi 64. obljetnice ZAVNOH-a u Topuskom 2008.

ČLANOVI PRVE NARODNE VLADE HRVATSKE:

U prvom redu: Franjo Gaži, potpredsjednik, Vladimir Nazor, predsjednik ZAVNOH-a, dr. Vladimir Bakarić, predsjednik, dr. Rade Pribičević, potpredsjednik.

U drugom redu: Stanko Opačić-Čanica, ministar trgovine i opskrbe, Vicko Krstulović, ministar unutrašnjih poslova, Ante Vrkljan, ministar prosvjete, dr. Aleksandar Koharević, ministar narodnog zdravlja, dr. Mladen Iveković, ministar industrije i rudarstva.

Treći red: Anka Berus, ministrica financija,..., Jurica Draušnik, ministar socijalne politike Članovi vlade koji se ne vide: Tomo Čiković, ministar poljoprivrede i šumarstva, dr. Ulikse Stanger, ministar obalnog pomorstva, ribolova i lokalnog saobraćaja.

Predsjedništvo sabora je 14. travnja 1945. u oslobođenom Splitu imenovalo prvu vladu Federalne Hrvatske u Demokratskoj federalnoj Jugoslaviji

Na IV. zasjedanju ZAVNOH-a 22. srpnja 1945. u Zagrebu državni sabor Federalne Hrvatske postaje Narodni sabor Hrvatske.