„TITOVO IME OSTAJE ZAPISANO U ISTORIJI. NJEGOVE ČETE ANGAŽUJU DANAS GOTOVO ISTO TOLIKO DIVIZIJA KOLIKO I SNAGE GENERALA EISENHOWERA. ALI TO JOŠ NIJE SVE . PARTIZANI SU ORGANIZOVALI VIJEĆE. TO JE PRVA , ZAISTA NARODNA VLADA KOJU JE FORMIRAO JEDAN UISTINSKI OPŠTENARODNI POKRET U OKUPIRANOJ EVROPI. NA TAJ NAČIN KAIRSKA VLADA SE NALAZI U OPOZICIJI PREMA SVEMU ŠTO JE HRABRO I SPOSOBNO ZA ŽIVOT U SVOME NARODU‟.

 

Viktor Bernstein, London 1943.