Podržite nas

Individualna podrška

Pojedinačne donacije izuzetna su podrška radu Muzeja II zasjedanja AVNOJ-a. Na taj način nam pomažete realizovati naše projekte prikupljanja, čuvanja, izlaganja i širenja znanja o događaju II zajedanja AVNOJ-a.

Jednokratne donacije možete uplatiti na račun Muzeja:

JAVNA USTANOVA MUZEJ II ZASJEDANJA  AVNOJ A
Adresa: II ZASJEDANJA AVNOJ A BB JAJCE
ID: 4236452380003
Addiko Bank
TR: 3060250000733229

Devizni račun:
Addiko Bank
IBAN: BA39 3060203790816996
SWIFT: HAABBA22

Sponzori i partneri

Podržite rad Muzeja II zasjedanja AVNOJ-a kao sponzori ili korporativni partneri. Doprinesite očuvanju, izlaganju i širenju znanja i ostvarite svoje filantropske i poslovne ciljeve prema načelima društvene odgovornosti. Pomozite nam u ostvarivanju naših dugoročnih projekata kao što su: obnova Muzeja II zasjedanja AVNOJ-a, digitalizacija muzejske arhive, digitalizacija biblioteke, proširenje i osuvremenjivanje stalne postavke itd. Za više detalja molimo kontaktirajte nas e-poštom na info(at)muzejavnoj.ba ili telefonom na +387 30 657 998.

Iznajmljivanje muzejskog prostora za društvene događaje

Muzej II zasjedanja AVNOJ-a može biti sjajan prostor za održavanja različitih društvenih događaja kao što su mini koncerti, promocije, predavanja, degustacije, konferencije za medije, vjenčanja i sl. Za više detalja o mogućnostima iznajmljivanja muzejskog prostora, kontaktirajte nas e-poštom na info(at)muzejavnoj.ba ili telefonom na +387 30 657 998.

Donacija predmeta

Doniranje i vraćanje predmeta za muzejske zbirke uvijek je bio jedan od najvažnijih načina na koji muzeji obogaćuju svoje zbirke, a Muzej II zasjedanja AVNOJ-a nije izuzetak. Ako ste u posjedu jednog ili više predmeta koje biste željeli pokloniti Muzeju, kontaktiraje nas e-poštom na info(at)muzejavnoj.ba ili telefonom na +387 30 657 998.

Zahvaljujemo Vam na podržavanju Muzeja II zasjedanja AVNOJ-a Jajce.